20 Ekim 2016 Perşembe

GÜNLERDEN CUMA


Bizi yaratan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun


Yine bir Cumanın sabahına uyandırdı bizi
Dillerimiz şükür ki onu zikretmeye muktedir
Ellerimiz semaya açılırken biliriz ki; O bizi işitir, gönlümüzden geçenleri bilir
Bizim isteklerimiz O’na zor gelmez, hazinesi geniş, cömertliği sonsuzdur çünkü
O bilir ki; biz kulları aciz yarattıklarıyız, duamız olmasa varlığımızın kıymeti olmayacak kadar aciz
Bu acziyete rağmen A’la-yı Iliyyin mertebesine yükseltmekle lütfunun  yüceliğini göstermez mi, biz kullarına

Yine günlerden Cuma
Şükür Yaratana’a
Cem olma günü bugün, bir olma, birlik olma
Hablullah’a sımsıkı sarılma günü
Yetimin başını okşama, ağlayan gözlerin yaşını silme günü
Dua dua semaya yükselme günü
Günlerin efendisi bugün, bugün günlerden Cuma
Ebu Hüreyre R. A. Rivayetiyle:
Resûlullah’tan işittim, şöyle diyordu:  “Allah Teâlâ yedi gün içinden bir günü seçmiş, onu diğerlerine üstün kılmıştır. O gün Cuma günüdür. Allah (celle celâluhû) o gün yeryüzünü ve gökyüzünü yaratmış  (tamamlamış) ve o gün kulları hakkındaki hükmünü (kazâ-kader) vermiştir. Cennet ve Cehennemi o gün yaratmıştır. Âdem aleyhisselâm cennete o gün sokulmuş ve yine o günde (dünyaya) indirilmiştir. Tövbesi de o gün kabul olunmuştur. Kıyamet ise yine bu gün kopacaktır.”
İçinde birçok sırrın gizlendiği, duaların makbul, hüzünlerin def olduğu, günlerin efendisi Cuma
Cumamız mübarek olsun.
M.Ş.(yazılarım-2016 Ekim)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder